Welkom bij 4U2develop

Stichting 4U2Develop is opgericht om – kort samengevat – mensen in ontwikkelingslanden op weg te helpen zelfredzaam te worden en zo bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.

Onze visie is dat duurzame ontwikkeling het beste wordt bereikt door het verlenen van ondersteuning aan een lokaal initiatief (programma, project of activiteit) van een (dorps)gemeenschap in een ontwikkelingsland, (mede) uitgevoerd door lokale partners. Wij zien met name inkomensverbetering als belangrijke (economische) motor en basis om te komen tot de gewenste zelfredzaamheid.

Verder wordt ervan uitgegaan dat:
a) een lokale gemeenschap zichzelf verantwoordelijk voelt voor het bereiken van eigen doelen
b) men zichzelf lokaal organiseert
c) vrouwen een gelijkwaardige stem hebben in besluiten
d) mensen geïnspireerd en betrokken zijn en een ondernemende en lerende houding hebben

Steun is altijd tijdelijk en kan naast financiële steun ook gericht zijn op het inbrengen van kennis en ervaring voor lokale capaciteitsopbouw (twee pijlers).

Vanaf 2014 hebben wij tot nu toe elk jaar groepen jongeren in Oost-Congo op weg geholpen naar zelfredzaamheid. Velen zijn ex-kindsoldaat of tienermoeder, een zeer kwetsbare groep en kennen een verleden van jarenlang oorlog en geweld met vaak traumatische ervaringen en die leven in grote armoede. Door het leren van een vak en vaardigheden voor het dagelijks leven en ondersteuning na de opleiding krijgen tientallen jongeren zicht op een betere toekomst met eigen inkomsten en respect voor elkaar.

Onze lokale partner ACPDI verzorgt de uitvoering en monitoring met uitstekende en gedetailleerde voortgangsrapportages.Zie verder onder Projecten.