Onze organisatie

De stichting is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Download ons beleidsplan

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

mevrouw C. (Conny) Kluin – Van Nieuwenhoven (secretaris en sociaal pedagogisch werker) mevrouw K. Wierenga (Karin) (penningmeester en internal auditor) de heer A.C.J. (André) Oomen (voorzitter en bedrijfskundige)