Wilde Ganzen steunt ook in 2019 weer ons project voor jonge moeders in Congo. Met onze vakopleiding krijgen de meiden en jonge vrouwen zicht op een eigen inkomen.

Voor het derde achtereenvolgende jaar is Wilde Ganzen enthousiast over ons project voor jonge moeders die door het volgen van onze vakopleiding in hun eigen onderhoud en dat van hun kinderen kunnen voorzien. Dat betekent dat Wilde Ganzen, onder strikte voorwaarde dat wij tweederde van de totale projectbegroting voor 2019 onder particulieren werven, eenderde van de begroting voor haar rekening neemt. Een uitdaging die wij als stichting graag aangaan.

Taal en rekenen, omgaan met elkaar, rechten en plichten in de gemeenschap en ook het opzetten en runnen van een bedrijfje is onderdeel van de vakopleiding in 2018 net als dit jaar. Een inmiddels beproefd concept van vier jaren met prachtige resultaten. Zo’n 60% van de jongeren die in de eerste jaren zijn opgeleid voorzien zelfstandig in hun levensonderhoud. De gemeenschap zelf heeft ook een eigen financiële bijdrage geleverd, hoe moeilijk dat ook voor hen is.
Ook zijn de meiden en hun ouders voorgelicht over mensenrechten, vrouwenrechten en omgaan met huiselijk en seksueel geweld. En er zijn zogenoemde vredesclubs opgericht met dorpsbewoners om hierover te praten en afspraken te maken in de dorpsgemeenschappen.
In Nederland gaan wij ondertussen verder met fondsenwerving en het uitdragen van het project dat wij samen met Wilde Ganzen financieren.

Lees hier ook ons ingediende projectvoorstel bij Wilde Ganzen voor 2019 dat is goedgekeurd. Wij hopen dat we (nog een keer) op uw steun mogen rekenen?
Elke gift van €1 is door de samenwerking €1,50 waard. Uiteraard blijft elke steun welkom!